Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn in euro's, inclusief en exclusief BTW en exclusief verzendingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen (dit voor internationale zendingen). Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Kreadoe kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bvb als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten.

Bestelling

Na het plaatsen van een bestelling, ontvang je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kostprijs. Wenst u toch iets aan uw bestelling te veranderen kan dit binnen de 24 uur via telefonisch contact. Zolang de bestelling niet is verstuurd is de annulatie van bestelling kosteloos.
Mocht er een foutje geslopen zijn in het voorraadsysteem, en het gekozen artikel is niet meer beschikbaar, wordt je binnen 1 werkdag verwittigd.

U mag deze overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien wij niet kunnen leveren binnen de 30 dagen na besteldatum.

Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer, bij ophaling ter plaatse.
Facturen betaalbaar via bank, moeten binnen de 7 kalenderdagen overgeboekt zijn op onze bedrijfsrekening.
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.
Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar, met een minimale schadebeding van 50 euro. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Verzending

Bestellingen kunnen opgehaald of verzonden worden. Ophalen kan alle dagen in Willebroek, of in Blankenberge dit enkel na afspraak en tijdens het weekend. Er dient wel contant betaald te worden

Wij hanteren een vaste kost van 6 € voor nationale zendingen. 10 € voor zendingen naar Nederland en Luxemburg.Indien het kan verstuurd worden in een gewone bubbelenveloppe is het 3 €. Voor internationale zendingen gelieve contact op te nemen.

Verzendingen gebeuren: DPD. De artikelen worden zorgvuldig verpakt. Glasbreuk bij de materialen van hotpot of de gipsen beeldjes van Powertex vallen niet op de verantwoordelijheid van Kreadoe. De stringers van hotpot worden door ons in 3 stukken gedaan om breuken te vermijden.

De goederen worden kosteloos verzonden vanaf 100 €. (deze kosteloze zending is niet geldig op de Powertex producten. Promoties op onze website zijn enkel geldig voor particuliere klanten. Voor onze professionele klanten gelden andere promoties. Kreadoe is niet verantwoordelijk voor de veroorzaakte postschade

Retourneren/ garantie/reparatie:

Er geldt geen garantie op de verkochte materialen met uitzondering op de juwelen. De teveel bestelde goederen worden niet teruggenomen.

De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde goed of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.
De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet-schriftelijke beloften.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging door slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud.

Indien u binnen 1 maand na aankoop van een juweel problemen heeft met dit juweel als er iets stuk is gegaan zonder er misbruik van te maken wordt dit onder garantie hersteld. U dient dan alle onderdeeltjes mee te brengen. U kan hiervoor een afspraak maken via mail of telefoon

Reparaties na deze periode worden in rekening gebracht.

Er is geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen. Deze verkleuring is natuurlijk en hangt af van de zuurtegraad van uw huid.

Privacybeleid:

Alle foto’s en informatie vermeld op de website en de webshop zelf zijn eigendom van Kreadoe (Bessemstraat 22, 2830 Willebroek) met ondernemingsnummer BE 0634.291.116

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop